Start > Zapoznaj się z naszą ofertą

Oferta

Szkolenia CONT-EVO MAP/MS Excel

Oferta szkoleń firmy CONT-EVO Arkadiusz Doliński obejmuje:

 • szkolenia z zakresu wykorzystania aplikacji CONT-EVO MAP w codziennej pracy obejmujące zakres zbliżony do zawartego w Instrukcji on-line:
  • uruchamianie,
  • praca z danymi (metody łączenia danych),
  • funkcjonalności aplikacji,
  • automatyzacja i raporty.

Koszt i zakres szkolenia jest każdorazowo ustalany z Klientem.

 • szkolenia z zakresu MS Excel ze szczególnym uwzględnieniem VBA w formie (jedno lub dwudniowych warsztatów) - koszt także ustalany jest indywidualnie.

W przypadku każdego szkolenia:

 • zakres jest szczegółowo ustalany z Klientem,
 • program przygotowywany jest w oparciu o przykłady codziennych problemów i zagadnień, przesyłanych każdorazowo przez Klienta.

Prowadzę szkolenia w oparciu o standardowy materiał z zakresu MS Excel, ale także na bazie uzgodnionego zakresu opartego o praktyczne przypadki w codziennej pracy danej organizacji.

Moje szkolenia mają za zadanie przekazać uczestnikom wiedzę z zastosowań arkusza kalkulacyjnego, zdobytą przeze mnie podczas wieloletniej pracy na stanowiskach analitycznych i kierowniczych związanych z controlingiem, analizą danych i zarządzaniem.

Wszystkie szkolenia odbywają się w siedzibie Klienta lub wybranym przez niego miejscu, a uczestnicy pracują na własnym sprzęcie i oprogramowaniu.