Start

Mapa kodów pocztowych Polski


Cechy mapy
 • 20.663 kodów w formie poligonów
 • 99.1% dopasowania punktów adresowych
 • Zgodność z granicami administracyjnymi
 • Format danych *.shp, *geojson, *.kml, postgis (tabele)
 • Aktualizacje kwartalne
 • Przejrzysty cennik - bez dodatkowych opłat (patrz niżej)

Zastosowanie
 • Prezentacja danych w aplikacjach GIS, Excel, QGIS, inne...
 • Tworzenie własnych obiektów na bazie kodów (np. cegiełki IMS, lub regiony biznesowe).

Zakres oferty
 • Dane poligonów kodów pocztowych w wybranym formacie (tylko dla danych bez uproszczenia)
 • Poligony zagregowane - strefy kodowe, rejony pocztowe itd (jak wyżej).
 • Bezpłatne przygotowanie poligonów jednej dowolnej agregacji na bazie obszarów kodów pocztowych (np. cegiełki IMS itp.)
 • Aktualizacje w pierwszym roku zawarte w cenie
 • Brak limitu użytkowników w ramach jednej organizacji (jeden NIP)
 • Możliwość wykorzystania w dowolnej liczbie pojedynczych projektów, za wyjątkiem projektów ustandaryzowanych przeznaczonych do wielokrotnej/masowej sprzedaży
 • Dodatkowo w cenie:
  • Granice administracyjne świata z uproszczoną linią brzegową

Cena
 • Zakup jednorazowy: 2.000 zł netto (+VAT) - w cenie aktualizacja przez pierwszy rok
 • Aktualizacja roczna po okresie 1 roku: 400 zł netto (+VAT)/rok
 • Zakup zaktualizowanej wersji dla klientów, którzy zakupili mapę bez opcji aktualizacji (po pierwszym, bezpłatnym roku): 400 zł netto (+VAT) - każdorazowo
 • Aktualizacja warstw przygotowanych jednorazowo wraz z zakupem początkowym - usługa dodatkowo płatna i wyceniana odrębnie.
 • Bezpłatne usuwanie zgłoszonych ewentualnych błędów w mapie - w cyklach miesięcznych
  (nie dotyczy brakujących pozycji, dodanie kolejnych kodów objęte jest aktualizacjami)

Zamówienia
 • Zamówienia i pytania należy kierować na adres: cont-evo@cont-evo.eu wraz z podaniem specyfikacji zamówienia
 • Po wysłaniu zamówienia, wysyłana jest pro-forma, która jest podstawą do dokonania płatności
 • Po odnotowaniu wpłaty, wybrane warstwy zostają udostępnione do pobrania w ciągu 1 dnia roboczego.
  Jeśli kupujący zdefiniował własne, zagregowane warstwy do przygotowania w ramach oferty, czas oczekiwania na tę część zamówienia wynosi maksymalnie 3 dni robocze.

Przydatne linki
 • Wersja DEMO dostępna jest na stronie: https://gis.cont-evo.eu/mapa-kodow-pocztowych.
  Dostępne kształty są zawierają celowe zniekształcenia i nieścisłości i mogą służyć tylko i wyłącznie jako materiał poglądowy.
  Zabronione jest jakiekolwiek korzystanie komercyjne lub kopiowanie i dalsze przetwarzanie udostępnionych warstw.
 • Licencja

 • Lista kodów pocztowych dostępnych w formie poligonów (plik Excel)

 • Lista warstw (hierarchia) dostępnych w ramach dołączanych w ofercie obiektów granic administracyjnych świata (plik csv UTF-8, ponad 1.3 mln wierszy)