Start > CONT-EVO MAP > CONT-EVO MAP - Instrukcja on-line > CONT-EVO MAP - Budowa aplikacji w VBA

Excel VBA - automatyzacja

Konfiguracja do pracy w środowisku VBA

Aby możliwa była praca z dodatkiem CONT-EVO MAP w środowisku VBA dla Excel, niezbędne jest skonfigurowanie własnego pliku MS Excel tak, aby zawierał referencję do dodatku.
Zagadnienie korzystania z referencji w projektach VBA omówione jest w kursie on-line dostępnym w serwisie https://cont-evo.eu.

W środowsku MS Excel 2007 lub wyższym niezbędne jest zapisanie pliku, na którym pracujemy w formacie .xlsm - tzn. z obsługą makr.

W tym miejscu inforrmacje te zostaną powtórzone, z wykorzystaniem przykładowego pliku:

Pobierz plik zawierający przykładowe użycie poleceń dodatku CONT-EVO MAP w środowisku VBA.

Przykładowy plik będzie działał jedynie z komercyjną (płatną) wersją aplikacji CONT-EVO MAP.

Po pobraniu powyższego pliku, otwieramy go:

Następnie przechodzimy do środowiska VBA przy użyciu klawiszy Lewy Alt + F11.

Po czym wybieramy z menu polecenie "Tools > References".

Pojawi się okno dialogowe, w którym musimy wskazać odwołanie do komercyjnej wersji dodatku CONt-EVO MAP (polecenie Browse...:

Wskazujemy na dysku plik z dodatkiem CONT-EVO MAP (najlepiej wcześniej go zapisać w stałej lokalizacji, gdyż w przyszłości plik na którym pracujemy będzie przechowywał to odwołanie i będzie próbował otworzyć dodatek.
Ponadto należy pamiętać, aby odpowiednio ustawić filtr wyboru typu plików podczas dodawania dodatku:

Po potwierdzeniu przyciskiem "Otwórz" dodatek pojawi się na liście referencji wraz ze ścieżką, do której się odwołuje:

Zamykamy okno przyciskiem "OK" i jesteśmy prawie gotowi do pracy.

Dołączenie referencji do dodatku spowodowało jednocześnie otwarcie pliku z dodatkiem. W Excelu dodane zostały karty CONT-EVO MAP oraz CONT-EVO MAP WEB umożliwiające standardową pracę z aplikacją:

Jak można było zauważyć powyżej, tworząc odwołania do funkcji VBA dodatku CONT-EVO MAP, należy zawsze poprzedzić je nazwą referencji, czyli "CEM."

Po powyższych czynnościach jesteśmy gotowi do pracy.

Kolejne rozdziały szczegółowo omawiają poszczególne funkcje, a także prezentują ich zastosowanie w przykładowym pliku.
Dodatkowo, procedura nazwana test(), zawierająca wszystkie przedstawiane polecenia, została podłączona zarówno do formantu formularza, jak i formantu ActiveX. Procedurę tę można także uruchomić z poziomu środowiska VBA, ustawiając kursor w jakimkolwiek jej miejscu oraz naciskając klawisz F5.

Dla prawidłowego działania wymienionej procedury, w arkuszu nie może być utworzonej żadnej wizualizacji (przykład tworzy ją od nowa). Dodatkowo należy pobrać zgodne źródło danych w formacie xlsx i edytować ścieżkę do pobranego pliku w pierwszej linii kodu procedury test() na taką, w której zapisaliśmy plikowe źródło danych:

Pobierz zgodny plik źródła danych CONT-EVO MAP dla omawianego przykładu.