Start > CONT-EVO MAP

Do pobrania

Wersja DEMO

Aplikacja w wersji DEMO pozwala na zbudowanie wizualizacji z wbudowanego zestawu danych (mapa Polski w podziale na województwa

Wersja DEMO zawiera niewielką część funkcjonalności wersji komercyjnej i daje możliwość sprawdzenia działania aplikacji w Państwa środowisku.

Aby zbudować mapę dowolnego regionu świata w podziale administracyjnym z dostępnych do pobrania bezpłatnie źródeł danych, niezbędna jest co najmniej wersja Standard aplikacji.

Przed rozpoczęciem pracy z aplikacją zapoznaj się z instrukcją, a w szczególności rozdziałem dotyczącym tworzenia wizualizacji: ze źródeł wbudowanych.

Pobierz CONT-EVO MAP w wersji DEMO (po pobraniu archiwum rozpakuj je, aby uruchomić plik dodatku)

Czytaj dalej...

Dane do tworzenia map w Excel

Aplikacja CONT-EVO MAP wykorzystuje do tworzenia map, pliki źródłowe w formacie Excel.

Użytkownicy mogą bezpłatnie pobrać gotowe pliki w formacie *.xlsx, zawierające dane pozwalające na stworzenie wizualizacji danych na mapie dowolnego obszaru Polski, Europy czy każdego kraju świata. Odpowiednie źródła danych można ze sobą łączyć i tym samym tworzyć własne zestawy danych.
Ponadto, opisana dokładnie, struktura plików źródłowych umożliwia użytkownikowi przygotowanie "od podstaw" własnego źródła danych

Pliki przygotowane do pobrania zawierają odpowiednio:

  • Kraje Europy i świata wraz z podziałem na jednostki administracyjne każdego z nich - dane oparte o OpenStreetMap
  • Dane dotyczące podziału administracyjnego (i inne) Polski oraz punkty adresowe - oparte o CODGiK

Możesz skorzystać także z wygodnego, interaktywnego katalogu map, w którym oparte o OpenStreetMap dane z granicami oraz punkty adresowe są posegregowane wg krajów.

Łączenie źródeł danych jest możliwe pod warunkiem zachowania zgodnego źródła i skali.

Przed pobraniem i rozpoczęciem pracy z plikami zawierającymi dane źródłowe, możesz zapoznać się z ich strukturą i obsługą (ale nie jest to absolutnie wymagane).

Czytaj dalej...

Przykłady automatyzacji

Najważniejszą cechą aplikacji jest osadzanie map bezpośrednio w arkuszu Excel, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie dodatkowych efektów przy wykorzystaniu udostępnionego w wersji komercyjnej API.

Więcej szczegółów dostępnych jest w tym miejscu.

Przykładowe pliki do pobrania są w dwóch wersjach:

Pobierz plik zawierający omawiane przykłady,
który nie wymaga aplikacji CONT-EVO MAP dla działania, jednak kod jest zabezpieczony hasłem.

Pobierz plik zawierający omawiane przykłady,
który wymaga aplikacji CONT-EVO MAP w wersji komercyjnej i zdefiniowania referencji dla działania, jednak kod jest otwarty.

Rozpakuj archiwum, zanim rozpoczniesz pracę.
Wszystkie przykłady są omówione na bazie pliku, który potrzebuje referencji do komercyjnej wersji CONT-EVO MAP, w którym kod źródłowy jest dostępny i można z niego korzystać w dalszej pracy z tą wersją aplikacji.

Czytaj dalej...