Start > CONT-EVO MAP > CONT-EVO MAP - Instrukcja on-line

Plikowe źródła danych do map

Źródła danych do aplikacji w formacie *.xlsx (Excel)

Ta część instrukcji omawia plik, które są źródłami danych dla aplikacji. O ile użytkownik nie ma zamiaru edycji standardowo udostępnionych plikowych źródeł (ręcznie czy przy pomocy poleceń dostępnych w aplikacji), nie jest niezbędne szczegółowe zapoznawanie się z nią.

Aplikacja CONT-EVO MAP korzysta ze źródeł danych (plików w formacie *.xlsx) zawierających informacje niezbędne do stworzenia pożądanej wizualizacji.

Pliki ze źródłami dostępne są w lokalizacji:

https://cont-evo.eu/cont-evo-map/do-pobrania/bezplatne-dane-do-mapy-excel

Pliki źródłowe mają ściśle określoną strukturę (ze względu na fakt, iż pełnią funkcję plikowej bazy danych) i występują w dwóch rodzajach: jako źródło do tworzenia wizualizacji/mapy i jako źródło dla definiowania punktów adresowych, które później są wyświetlane na mapach.

W plikach stosowane jest nazewnictwo anglojęzyczne.

Użytkownik może przygotować ("ręcznie" lub przy pomocy wbudowanych w aplikację kreatorów) własne źródła danych, zawierające pożądane przez niego obiekty. Wymagane jest jedynie zastosowanie się do poniższych informacji dotyczących typu i znaczenia poszczególnych danych w takim źródle.

Należy zwracać szczególną uwagę na zgodność źródeł danych oraz skalę podczas jakichkolwiek operacji na plikach źródłowych. Łącznie różnego rodzaju pochodzenia plików i różnej skali w sposób oczywisty nie zapewnia integralności tak przygotowanego źródła danych. Przykładowo: danych pochodzących z OpenStreetMap nie należy łączyć z danymi z pochodzącymi z CODGiK, jak i z danymi OpenStreetMap, ale o innej skali.