Start > Zapoznaj się z naszą ofertą

Oferta

Aplikacje i integracja

Dzięki temu, że aplikacja CONT-EVO MAP tworzy wizualizację bezpośredni w arkusuz Excel, możliwa jest stosunkowo prosta integracja z np. Państwa raportami.

Mapa może zostać osadzona bezpośrednio obok tabel, wykresów itp. elementów raportu przygotowanego w pliku Excel, a następnie wykorzystując możliwości języka VBA i dostępne przykłady, możliwe sterowanie jej zachowaniem.

Można dynamicznie tworzyć pożądane mapy wraz z kartogramem. Na mapie możliwe jest też osadzanie grafiki, dodawać własne elementy dostępne w MS Excel lub automatycznie ją aktualizować - bez używania poleceń wstążki.

Istnieje także możliwość przygotowania dla Państwa zupełnie niezależnie działających aplikacji realizujących niemal dowolne inne cele, w oparciu o technologię wykrozystywaną w CONT-EVO MAP.

W wersji serwerowej, można wykorzystać dostępne w bazie informacje o lokalizacjach do np. automatycznego podłączania id obiektów do baz klientów.
integracja może się odbywać poprzez wykorzystanie nazw, ulic, czy też kodów pocztowych.

Działające przykłady, a także pliki z kodem do podłączenia do wersji komercyjnej dodatku są dostępne do pobrania w tym miejscu..

Zajmuję się także realizacją różnego rodzaju aplikacji opartych o MS Excel oraz bazy danych.

Wykorzystując wieloletnie doświadczenie, jestem w stanie przygotować dla Państwa każdą aplikację, która może służyć do obsługi codziennych zadań lub sterować całymi procesami.

Dzięki wykorzystaniu języka VBA (makra), arkusze Excela mogą realizować wiele różnorodnych działań, takich jak:
  • planowanie i modelowanie finansowe w oparciu o dane zawarte w bazie danych systemów ERP lub hurtowni danych
  • automatyczna realizacja skomplikowanych obliczeń, gdzie wykorzystanie formuł jest problematyczne lub też niemożliwe ze względu na zbytnie obciążenie arkusza
  • raportowanie i prezentacja danych
  • obsługa magazynu, sprzedaży, zarządzanie portfolio projektów i wiele, wiele innych

Tworzone aplikacje mogą być w postaci plików Excel z osadzonym kodem lub w postaci dodatków, które integrują się ze środowiskiem Excel.

Wykorzystując dostępne w moich bazach dane dotyczące obiektów geograficznych, mogę dla Państwa przygotować wizualizację danych na mapie z wykorzysytaniem dodatków takich jak:

Państwa strona internetowa może być wzbogacona o graficzną wizualizację danych, a osadzona na niej mapa może mieć interaktywne funkcjonalności, np. wyświetlać określone informacje dotyczące wybranego obszaru.

Mapy mogą zawierać dowolny podział administracyjny, punkty jak i Państwa własny podział regionalny.

Przykładowe wykorzystanie map na stronie jest zaprezentowane w niniejszym serwisie - w sekcji "Mapy w Excel - katalog danych"

Przygotowuję także różnego rodzaju aplikacje oparte głównie o środowisko VB.NET.

Zajmuję się projektowaniem i tworzeniem rozwiązań dla przedsiębiorstw działających w Intranecie, które mogą wspierać różnorodne procesy w firmie.

Przykładowym, najbardziej rozbudowanym rozwiązaniem wdrożonym w przedsiębiorstwie produkcyjnym z branży automotive jest wielomodułowy portal intranetowy, którego główne funkcje i cechy to:

  • zarządzanie incydentami na produkcji
  • zarządzanie zapytaniami ofertowymi
  • planowanie produkcji (integracja z ERP i Golem (prosty system klasy MES))
  • zarządzanie formami wtryskowymi
  • zarządzanie reklamacjami
  • moduł HR (oceny bieżące, premiowanie, wskaźniki biznesowe itp.)
Poszczególne moduły są ze sobą ściśle zintegrowane, a całość jest dodatkowo powiązana z systemem ERP i MES, wymieniając z nimi dane.

Portal jest aktywnie użytkowany podczas codziennej pracy przez ponad 100 użytkowników, skutecznie wspierając zarządzanie produkcją i efektywność w firmie.
Dostęp do jest możliwy przez przeglądarkę i nie wymaga od użytkownika instalacji żadnych komponentów.