Start > Zapoznaj się z naszą ofertą

Oferta

Usługi przetwarzania danych

Posiadane przeze mnie bazy danych zawierają gotowe, przetworzone dane dotyczące podziału administracyjnego świata, linii brzegowych oraz punktów adresowych wraz z hierarchią:

 • Ponad 365 tys. obiektów podziału administracyjnego (z liniami brzegowymi i/lub bez, uproszczonymi lub pełne)
 • Ponad 51 mln punktów adresowych
 • Ponad 1.3 mln rekordów z informacjami nt. powiązań pomiędzy obiektami podziału administracyjnego (relacje typu: narzędny <--> podrzędny).

Odpowiednio skonfigurowane zaplecze informatyczne, umożliwia przetwarzanie danych do postaci umożliwiającej prezentację danych na mapach.

Oferuję Państwu możliwość przygotowania różnorodnych danych w postaci:

 • Plików Excel z danymi do wykorzystania przez aplikację CONT-EVO MAP opartych o:
  • ogólnodostępne źródła takie jak OpenStreetMap, CODGiK i inne,
  • pliki typu ESRI shape,
  • pliki rastrowe (jpg, bmp, png) - w tym przypadku wektoryzacja jest skomplikowana i czasochłonna, ale także możliwa, dzięki wykorzystaniu specjalnie przygotowanych, własnych narzędzi częściowo automatyzujących proces.
 • Pliki w innych formatach zawierające przetworzone dane.
  • ESRI shp
  • PostGIS
  • format js do wykorzystania w skryptach jQuery umożliwiających prezetnację danych na mapie w przeglądarce (a więc także na stronach internetowych) takich jak:
  Jeśli interesuje Państwa możliwość umieszczenia interaktywnej mapy na swojej stronie, proszę o kontakt.

Dane powstałe w wyniku realizacji usługi, mogą być wykorzystane z powodzeniem w wielu aplikacjach typu GIS, własnych projektach, a także dowolnie skalowane (należy zachować zgodność z licencją OpenStreetMap).
Cena usługi zależy od objętości przetworzonych danych i czasu ich przygotowania (o ile nie są to dane standardowo dostępne w bazach).
Wyceny są dokonywane indywidualnie.