Start > CONT-EVO MAP > CONT-EVO MAP - Instrukcja on-line > CONT-EVO MAP - Instrukcja (funkcje sieci web)

Funkcje sieci web

Polecenie "Ustawienia sieci"

Jeśli mamy zainstalowany już odpowiedni sterownik, możemy uruchomić polecenie umieszczone z prawej strony Karty "CONT-EVO MAP WEB" - "Ustawienia sieci":

W kolejnych polach mamy możliwość uzupełnienia danych konfiguracyjnych, niezbędnych do ustanowienia połączenia aplikacji z serwerem bazy danych.

Część ustawień jest zapisana w aplikacji, inne należy zmieniać - w zależności od posiadanej wersji (licencji).

Kolejne pola oznaczają:

  • Adres serwera - fizyczny adres IP serwera bazy danych (wstępnie wypełniony), w przypadku gdyby adres serwera uległ zmianie i taka informacja pojawiła się na stronie https://cont-evo.eu, w tym miejscu możliwe będzie jego zmiana.
  • Pole wyboru "Nazwa sterownika" - w tym polu powinna znaleźć się nazwa sterownika ODBC, zainstalowanego wg instrukcji powyżej, zgodna z tą, która jest widoczna na liście sterowników ODBC. Nazwy zapisywane w systemie są standardowe i użytkownik może użyć pola wyboru wersji sterownika (32-bit / 64-bit), aby nazwa została przez aplikację automatycznie uzupełniona.
  • Źródło danych - pole opcji, które ma za zadanie wskazać aplikacji CONT-EVO MAP, z jakiego źródła danych ma ona korzystać (tworzenie wizualizacji wg danych CODGIK lub OpenStreetMap).
  • Klucz licencyjny: wersja demo zawiera wpis "NON COMMERCIAL DEMO" i w przypadku braku posiadania własnego, zakupionego klucza licencyjnego nie należy zmieniać tego wpisu. Po zakupie licencji do użytku komercyjnego, uzyskany klucz należy wpisać w tym miejscu w celu odblokowania pełnej funkcjonalności aplikacji.

Klucz licencyjny jest jedynym identyfikatorem użytkownika w bazie danych (login opisany poniżej jest opcjonalny). Nie należy udostępniać go osobom trzecim, gdyż wówczas zyskują one możliwość edycji i usuwania własnych obiektów i map zapisanych na serwerze i przypisanych do danej licencji.
  • Ważna do: - zawiera informację o dacie ważności licencji.
  • Login: opcjonalnie można podać przyjazną nazwę użytkownika, która będzie identyfikować go w bazie. Opcja ta nie ma żadnego wpływu na działanie aplikacji, a jedynie jest wyświetlana na określonych listach.

Wpisanie własnego klucza licencyjnego i zapisanie informacji przyciskiem "Zapisz zmiany", powinno spowodować wyświetlenie ważności licencji dostępu do serwera bazy danych w odpowiednim polu.

Próba edycji danych dla licencji demonstracyjnej zakończy się niepowodzeniem - więc nie należy zmieniać tych informacji.


Utworzone w wersji demo mapy i obiekty zapisane na serwerze będą widoczne w momencie ich utworzenia dla innych użytkowników tej wersji aplikacji, a dodatkowo obiekty te są regularnie usuwane z serwera (nie częściej niż raz na dobę).

Wersja DEMO służy jedynie prezentacji możliwości aplikacji i nie może być używana w celach komercyjnych lub dla przechowywania własnych obiektów i map w dłuższym okresie czasu.