Start > Aktualności

Aktualności

Mapa w Excel na "dwa kliknięcia"

Teraz możesz utworzyć mapę w Excel w parę sekund!

Wystarczy wybrać mapę z listy, aby aplikacja CONT-EVO MAP automatycznie pobrała odpowiednie źródło danych i wstawiła mapę do arkusza.

Więcej szczegółów dostępnych jest w instrukcji. Lista dostępnych predefiniowanych map będzie rozszerzana w przyszłości.