Start > Aktualności

Aktualności

Tworzenie własnych obiektów bez serwera

CONT-EVO MAP zyskało kolejną przydatną funkcjonalność: możliwość definiowania własnych obiektów składających się z jednostek podziału administracyjnego z wykorzystaniem wbudowanych w aplikację definicji regionów.

Tym samym, jeśli chcą Państwo utworzyć własne regiony w celu późniejszego wykorzystania ich w wizualizacji - nie ma juz potrzeby łączenia się z serwerem.

Funkcjonalność jest dostępna tylko dla wbudowanych regionów Polski i tylko w wersji komercyjnej produktu

Więcej szczegółów dostępnych jest w instrukcji