Start > Aktualności

Aktualności

Własne obiekty, predefiniowane mapy na serwerze

Serwer bazy danych umożliwia tworzenie własnych obiektów na bazie listy obiektów standarowych, zapisywanie definicji map, a także udostępnianie ich innym użytkownikom.

Dzięki zapisowi definicji map w bazie danych, możesz wielokrotnie je w różnych plikach Excel, a własne regiony (np. samodzielnie zdefiniowane makroregiony sprzedażowe) możesz dowolnie prezentować na mapie razem z innymi regionami.

W tej chwili trwają prace nad przygotowaniem różnorodnych predefiniowanych map, które będzie można wykorzystać do wizualizacji.

Zapoznaj się z kolejnymi nowościami w CONT-EVO MAP w instrukcji: