Start > Aktualności

Aktualności

Efekty rewitalizacji gminy Biesiekierz będą wizualizowane z wykorzystaniem CONT-EVO MAP

Projekt pt. "Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Biesiekierz" będzie wizualizowany za pomocą CONT-EVO MAP :) Umowa przewiduje także licencję niewyłączną, co oznacza, że pełna wersja aplikacji, zawierająca sołectwa oraz okręgi szkolne, może być udostępniona bezpłatnie przez Zamawiającego.