Start > Aktualności

Aktualności

Wbudowana mapa Polski oraz obsługa kodów pocztowych

W odpowiedzi na Państwa zainteresowanie, aplikacja CONT-EVO MAP zyskała dwie kolejne możliwości, które są pewnego rodzaju "przywróceniem" znanych i lubianych funkcjonalności z poprzedniej wersji aplikacji.

W tej chwili możliwe jest tworzenie map Polski w podziale na województwa, powiaty i gminy bez pobierania źródeł danych - dane zostały wbudowane w aplikację. Dodatkowo powraca funkcja "KOD_P" (w zmodyfikowanej, bardziej elastycznej i zoptymalizowanej formie), która umożliwia uzyskanie identyfkatora lub nazwy regionu na podstawie kodu pocztowego, a tym samym upraszcza podłączanie danych do wizualizacji.

Wersja DEMO ograniczona jest do mapy województw oraz kodów do nich przypisanych, nie zawiera także edytora kodów. Wszystkie wersje komercyjne zawierają natomiast pełną bazę kodów dla Polski oraz wszystkie obiekty kraju, województw, powiatów i gmin.
Dokładniejsze informacje dostępne są w instrukcji:

Dla dotychczasowych klientów - aktualizacja bezpłatna! Wystarczy wysłać mail z prośbą o przesłanie nowej wersji - zgodnej z zakupioną.

Jednocześnie informuję, iż trwają prace nad zmianą formatu wyświetlanych obiektów, co będzie miało znaczący wpływ na ich jakość podczas skalowania - pierwsze efekty tych prac widoczne są już ww wbudowanych mapach Polski, które zostały przygotowane wg zmienionych danych.
Przewidywany termin ukończenia prac - połowa grudnia 2016 r.