Start > Aktualności

Aktualności

Jeśli masz problem z uruchomieniem dodatku (zabezpieczenia pakietu Office)

W związku z wprowadzanymi przez firmę Microsoft poprawkami zabezpieczającymi pakiet Office, w zależności od konfiguracji komputera mogą wystąpić problemy z uruchomieniem dodatku. Szczegółowe informacje dostepne są w tym miejscu (j. ang)

Poprawki te, jak to zwykle ma miejsce, zostały wprowadzone bez jakiejkolwiek uprzedniej informacji, z dnia na dzień utrudniając korzystanie z pakietu Office (w tym Excel) poprzez domyślne blokowanie plików dodatków (*.xla, *.xlam) do Excel oraz wybranych innych plików otwieranych w tej aplikacji. Zabezpieczenia te mogą działać więc także w przypadku innych plików pobieranych z dysków sieciowych lub też przesyłanych przez Państwa pocztę firmową.

Jeśli mają Państwo problemy z uruchomieniem aplikacji CONT-EVO MAP (np. aplikacja włącza Excela, ale nie pokazuje się żadna dodatkowa karta na wstążce), należy wykonać następujące czynności:

Po pobraniu i rozpakowaniu pliku, należy wejść w jego właściwości (prawy klawisz myszy):

A następnie zaznaczyć opcję "Odblokuj" (w sekcji "Zabezpieczenia"):

Po tej czynności aplikacja powinna uruchomić się bez problemu.

Odpowiednia informacja została umieszczona także w paczce "Do pobrania" orazi w instrukcji (rozdział: "Uruchomienie")

Jednocześnie, uprzedzając jakiekolwiek wątpliwości informuję, iż aplikacja CONT-EVO MAP nie zawiera żadnego złośliwego kodu, który mógłby wyrządzić jakiekolwiek szkody na Państwa komputerach.