Start > Kursy on-line

Excel - kurs zaawansowany


Czego nauczysz się z tego kursu?

Zdecydowana większość najczęściej używanych funkcjonalności, omówiona została w części podstawowej kursu MS Excel. Inne, uznaniowo przypisane przez autora - trafiły tutaj.

W kolejnych rozdziałach powiemy sobie o:

  • dodatkowych opcjach związanych z zabezpieczaniem zawartości arkusza lub skoroszytu
  • używaniu obiektów w skoroszycie
  • formularzach, które mogą uatrakcyjnić np. tworzone przez nas raporty
  • dodatkowych narzędziach analitycznych wbudowanych w MS Excel
  • tabelach przestawnych
  • pracy z danymi ze źródeł zewnętrznych (w tym dodatku MS Query).

Czytaj dalej...

Zabezpieczanie arkusza

Zabezpieczenie arkusza ma zazwyczaj na celu ochronę całości (lub części) komórek przed zmianą ich zawartości. Stosowane najczęściej w sytuacjach kiedy przekazujemy plik z danymi lub mający służyć jako formularz do wypełniania (np. podczas budżetowania) innemu użytkownikowi i zależy nam, aby zawartość lub struktura arkusza pozostała niezmieniona.

Zabezpieczanie całego arkusza

Pojedynczy arkusz zabezpieczamy klikając prawym klawiszem myszy na danej zakładce:

Czytaj dalej...

Zabezpieczanie skoroszytu

Poza zabezpieczeniem pojedynczego arkusza, MS Excel oferuje zabezpieczenie całego pliku (skoroszytu). Podczas procesu zapisywania pliku, w oknie dialogowym można wyświetlić dodatkowe opcje:

Czytaj dalej...

Elementy graficzne

Ten rozdział poświęcony będzie funkcjonalnościom, które mają bardziej uatrakcyjniać arkusz, dodając do niego różnego rodzaju elementy graficzne.

Polecenia umożliwiające wstawianie różnego rodzaju grafiki, umieszczone są na karcie Wstawianie wstążki:


Czytaj dalej...

Elementy tekstowe

Pole tekstowe

Jest to niezależny od komórek obiekt w kształcie prostokąta, który może przechowywać sformatowany tekst.

Wstawianie odbywa się bardzo podobnie jak kształtów - czyli po wybraniu polecenia z karty, trzeba go narysować w żądanym miejscu arkusza metodą "przeciągnij i upuść".


WordArt

Obiekt tego typu ma za zadanie umożliwić wstawienie do arkusza tekstu, ale bardzo niestandardowo sformatowanego:

Czytaj dalej...

Obiekty z plików

Nowe obiekty

Ostatnie polecenie na karcie Wstawianie w sekcji Tekst , którym zajmiemy się jest Obiekt.
Jego wybranie, powoduje uruchomienie okna:


Czytaj dalej...

Formularze i formanty

Formularze

Formularze wzbogacają arkusz poprzez zwiększenie jego interaktywności.

Innymi słowy: użytkownik może na obszarze arkusza umieścić różnego rodzaju graficzne obiekty nazywane formantami, które umożliwią sterowanie danymi arkusza, wyświetlanie określonych informacji itd.


Formanty

Formanty są elementami, z których budujemy formularz. Być może użytkownik spotkał się z pojęciami typu: przycisk, pokrętło, przycisk opcji itd.

Dostęp do formantów mamy na karcie Deweloper wstążki:


Czytaj dalej...

Użycie nazw dla zakresów i komórek

Nazwy zdefiniowane są w pewnych sytuacjach bardzo pomocną funkcjonalnością MS Excel. W dużym skrócie mówiąc, polegają na zastępowaniu adresów komórek lub zakresów przyjaznymi nazwami, przy czym nazwy te nie powinny zawierać spacji, ani innych znaków specjalnych - najlepiej jak składają się z liter i znaków podkreślenia.
Poniższy obraz przedstawia sposób nazwania zakres i komórki:


Czytaj dalej...

Zależności i poprzedniki: śledzenie formuł

Na karcie Formuły wstążki mamy sekcję nazwaną Inspekcja formuł.

Czytaj dalej...

Tabela przestawna

Załącznik z przykładami dla tego rozdziału znajduje się w tym miejscu.

Tabele przestawne służą przede wszystkim do różnorodnej agregacji dużej ilości danych. Dzięki nim możliwe jest, bez znajomości języka SQL i bez znajomości programów bazodanowych, sporządzenie raportów i zestawień opartych na takich właśnie mechanizmach.

Aby utworzyć tabelę przestawną z wybranego zakresu danych konieczny jest jeden podstawowy warunek: tabela musi mieć nagłówki we wszystkich kolumnach. Jeśli mamy przygotowane dane, które chcielibyśmy przedstawić (zagregować) w formie tabeli przestawnej, to musimy użyć polecenia Tabela przestawna na karcie Wstawianie wstążki:


Czytaj dalej...

Import danych z plików tekstowych

Załącznik z przykładami dla tego rozdziału znajduje się w tym miejscu.

Załącznik z przykładami dla tego rozdziału znajduje się w tym miejscu.

W celu omówienia zagadnienia importu danych z pliku tekstowego, wykorzystamy dane znane z poprzednich rozdziałów o tabelach i wykresach przestawnych. Powyższe pliki zawierają zarówno treść tego rozdziału, jak i dane do wykorzystania (drugi plik w formacie txt).

Na karcie Dane wstążki pierwsza sekcja nazwana jest Dane zewnętrzne:


Czytaj dalej...

Import danych z bazy MS Access

Załącznik z przykładami dla tego rozdziału znajduje się w tym miejscu.

Załącznik z przykładami dla tego rozdziału znajduje się w tym miejscu.

W celu omówienia zagadnienia importu danych z pliku bazy danych programu MS Access, wykorzystamy dane znane z poprzednich rozdziałów o tabelach i wykresach przestawnych. Powyższe pliki zawierają zarówno treść tego rozdziału, jak i dane do wykorzystania (drugi plik w formacie mdb).

Na karcie Dane wstążki pierwsza sekcja nazwana jest Dane zewnętrzne:


Czytaj dalej...

Import z bazy SQL Server

W przypadku tego rozdziału (importu z programu SQL Server), nie zostały dołączone pliki źródłowe. Przyczyna jest dość prosta - czytelnik musiałby mieć zainstalowaną lub przynajmniej dostęp do działającej instancji SQLServer - postaram się jednak bogato ilustrować ten rozdział obrazami, dzięki czemu, mam nadzieję, że czytelnik będzie i tak mógł skorzystać z zawartych tu informacji, przenosząc je ewentualnie na swoje pole działania.

Na karcie Dane w sekcji Dane zewnętrzne mamy polecenie "Z innych źródeł":


Czytaj dalej...

Import danych ze źródeł danych - MS Query

Załącznik z przykładami dla tego rozdziału znajduje się w tym miejscu.

Załącznik z przykładami dla tego rozdziału znajduje się w tym miejscu.

W celu omówienia zagadnienia importu danych przy użyciu programu MS Query użyjemy bazy danych programu MS Access i wykorzystamy dane znane z poprzednich rozdziałów o tabelach i wykresach przestawnych. Zrobimy tak tylko dlatego, aby czytelnik mógł wykorzystać do własnych ćwiczeń pobrane pliki, które zawierają zarówno treść tego rozdziału, jak i dane do wykorzystania (drugi plik w formacie mdb).

Na karcie Dane wstążki pierwsza sekcja nazwana jest Dane zewnętrzne, a na niej polecenia "Z innych źródeł" i nastęnie "Z programu Microsoft Query":


Czytaj dalej...

Edycja zapytania w programie MS Query i parametryzacja

Załącznik z przykładami dla tego rozdziału znajduje się w tym miejscu.

Załącznik z przykładami dla tego rozdziału znajduje się w tym miejscu.

Najlepiej zapisać je na dysk komputera, a następnie wykorzystując je, śledzić zawartość tej strony. Najwygodniej jest pobrać przede wszystkim plik z bazą danych (ten drugi), a ćwiczenie przeprowadzać na pustym arkuszu Excela.

Obecnie będziemy edytować kwerendę, którą stworzyliśmy w poprzednim rozdziale. W tym celu użyjemy polecenia Odśwież z menu kontekstowym:


Czytaj dalej...

Definiowanie źródeł danych na komputerze

W sytuacji, kiedy mamy określone źródło danych, które często zamierzamy wykorzystywać w różnych aplikacjach, powinniśmy pomyśleć o zdefiniowaniu sobie źródła danych ODBC. Dokonać tego możemy wybierając polecenie Uruchom w menu start systemu Windows (u nas przykład w Windows 7), a następnie wpisać "odbcad32" i kliknąć klawisz Enter:

Czytaj dalej...