Start > CONT-EVO MAP > CONT-EVO MAP - Instrukcja on-line

Podstawowe funkcje

Analiza punktowa wg kodów pocztowych

Kolejna analiza automatyczna dostępna w aplikacji CONT-EVO MAP dotyczy wizualizacji na mapie Polski w dowolnym podziale lub mapie wybranego miasta (spośród dostępnych w aplikacji).

W celu zaprezentowania funkcjonalności, użyjemy identycznego pliku jak w poprzednich przykładach. Plik jest dostępny do pobrania w lokalizacji: https://cont-evo.eu/cont-evo-map/instrukcja/analiza.

Uruchamiamy funkcję:

Pojawia się okno dialogowe, w którym podajemy zakres danych do analizy (ważne, aby kolumny miały nagłówki):

Domyślnie mamy zaznaczoną mapę Polski, ale możemy wybrać jakąkolwiek inną. Jeśli zaznaczmy miasto, pojawi się dodatkowa lista do wyboru wraz z opcjami:

Możemy wówczas zdecydować, czy chcemy, aby na mapie (poza punktami prezentującymi kody pocztowe) wyświetlić także punkty dla dzielnic i osiedli oraz czy chcemy widzieć główne ulice danego miasta. W tym przykładzie wracamy do mapy Polski i podajemy kolejne argumenty:

Tradycyjnie, podajemy kolumnę z kodami pocztowymi oraz kolumnę z wartościami, które mają zostać zaprezentowane na mapie. Dodatkowo wskazujemy kolorystykę oraz ilość przedziałów - punkty zostaną pokolorowane wg wytycznych zawartych w tym oknie dialogowym. Po naciśnięciu przycisku "Analiza", czekamy chwilę i mamy gotową wizualizację:

Oczywiście przedziały, kolorystykę, jak i wielkość punktów możemy dowolnie zmienić i odświeżyć wizualizację poleceniem omówionym w następnym rozdziale tej instrukcji.