Start > CONT-EVO MAP > CONT-EVO MAP - Instrukcja on-line

Podstawowe funkcje

Skalowanie punktów wg wartości

Ostatnią opcją zmiany wielkości obiektów jest skalowanie punktów wg zadanych wartości. Pozwala to np. na stworzenie pseudo wykresów bąbelkowych, gdzie jedną informację można zaprezentować jako wielkość obiektu, a drugą kolorystycznie.

Aby zmienić skalę wybranych punktów należy użyć polecenia: "Skaluj" > "Punkty wg wartości":

Aplikacja tym razem najpierw zapyta o zakres wartości do skalowania:

Następnie o minimalną i maksymalną wielkość punktów (okręgów):

Można pozostawić domyślne wielkości, można także je zmienić (aby dopasować lepiej do skali aktualnej mapy). Następnie podajemy typ obiektów do skalowania (można skalować wszystkie lub wybrane):

Kliknięcie "OK" kończy operację: