Start > CONT-EVO MAP > CONT-EVO MAP - Instrukcja on-line

Podstawowe funkcje

Wizualizacja punktowa wg kodów pocztowych

W CONT-EVO MAP można prezentować dane wg kodów pocztowych w formie punktów na wbudowanej mapie Polski. Punkty odpowiadające kodom pocztowym zostały wyliczone jako centralne wg punktów adresowych i tak są prezentowane w aplikacji. Każdy punkt może być opatrzony etykietą, kolorystyką, wykresem itd. Obiekty te są traktowane identycznie jak wszystkie inne obiekty prezentujące regiony na mapie. Dodatkowo, punkty (okręgi je prezentujące) mogą być skalowane wg wartości, co pozwala na prezentację dodatkowej wartości na mapie.

Wbudowana baza zawiera ponad 20.000 rekordów. Aby dodać obiekt obrazujący lokalizację kodu pocztowego na mapie Polski należy przygotować np. listę obiektów zawierającą m.in. kody pocztowe, a następnie użyć polecenia "Wstaw" > "Wstaw wbudowaną mapę Polski wg" > "Listy":

W tym przypadku, kody pocztowe są oznaczone jako niewielkie punkty na mapie. Punkty te można, jak wspomniano powyżej i w zależności od potrzeb, dowolnie skalować tak, aby były bardziej widoczne. Możliwe jest także zmiana domyślnej wielkości wstawianych punktów przed ich dodaniem do mapy.