Start > Kursy on-line > Excel - kurs podstawowy

Excel - kurs podstawowy


Co to jest MS Excel i do czego służy?

Ze względu na powszechność wykorzystania w obecnych czasach MS Excel w firmach i życiu codziennym, może wydawać się co najmniej dziwne odpowiadać na pytanie postawione w tytule niniejszego rozdziału.

Nie mniej, choćby w kwestii formalnej, warto wspomnieć iż:

MS Excel zalicza się do grupy programów nazywanej "arkusze kalkulacyjne" i jest częścią dużego pakietu biurowego firmy Microsoft o nazwie MS Office, zawierającego także oprogramowanie do tworzenia i obsługi baz danych (MS Access), edytor tekstu (MS Word), klienta poczty (MS Outlook), program do tworzenia multimedialnych prezentacji (MS PowerPoint) i inne.

Możliwości zastosowań MS Excel (jak każdego arkusza kalkulacyjnego) są ogromne. Gdyby jednak pokusić się o wymienienie tych, które są najczęściej wykorzystywane, to trzeba by wspomnieć o:

  • wykonywaniu wszelkiego rodzaju (także sformatowanych) zestawień i raportów opartych o dane wpisane do arkusza lub pobrane ze źródeł zewnętrznych,
  • przeprowadzaniu nawet bardzo skomplikowanych obliczeń i kalkulacji z wykorzystaniem dużej ilości wbudowanych narzędzi i funkcji,
  • graficznej prezentacji danych z użyciem wykresów,
  • wykorzystaniu zintegrowanego w ramach całego pakietu Office środowiska programistycznego do rozszerzania wbudowanych funkcjonalności.


Powyższe zastosowania są bardzo syntetyczne i ogólne - nie wyczerpują z absolutną pewnością wachlarza możliwości, które daje omawiane oprogramowanie, a które są ograniczone jedynie wyobraźnią i wiedzą o narzędziu użytkownika.