Start > Kursy on-line > Excel - kurs podstawowy

Excel - kurs podstawowy


Proste formatowanie komórek

Załącznik z przykładami dla tego rozdziału znajduje się w tym miejscu.

W tym rozdziale interesują nas zakładki "Formatowanie" i "Scalanie".

Proste formatowanie, można przeprowadzić za pomocą narzędzi dostępnych na karcie "Narzędzia główne" wstążki. Mamy na niej sekcje temu właśnie służące:
Druga możliwość to zaznaczenie interesującego nas zakresu komórek i prawym klawiszem myszy (lub odpowiednim przyciskiem na klawiaturze) wyświetlenie menu kontekstowego, a następnie wybór polecenia "Formatuj komórki", gdzie w kolejnych kartach okna dialogowego możemy ustawić odpowiednie formaty:Wreszcie, możemy też użyć predefiniowanych funkcji Excela, czyli np. zaznaczyć całą tabelę i wybrać styl tabeli z odpowiedniego polecenia wstążki:Jeszcze tylko potwierdzenie, że ten właśnie obszar chcemy sformatować jako odpowiednio pokolorowana tabela:I mamy gotowy efekt końcowy:Zauważmy, że dla naszej wygody, program sam dodał nam filtry w nagłówkach kolumn :) Ponadto jak zaznaczymy jakąkolwiek komórkę z nowo powstałej tabeli, na wstążce pojawia się nowa karta: "Projektowanie".

Do zakończenia tej części kursu musimy jeszcze powiedzieć dwa zdania na temat scalania komórek. Scalanie oznacza łączenie ich w jedną całość. Efekt scalania przy zaznaczonym zakresie D2:E18 jest przedstawiony na poniższym obrazku:Ważne, aby pamiętać, że pozostawione będą tylko dane z lewego, górnego rogu scalanego obszaru (program ostrzega o tym użytkownika). Dodatkowo odwołania też muszą odwoływać się do lewej, górnej komórki scalonego obszaru: