Start > Kursy on-line > Excel - kurs podstawowy

Excel - kurs podstawowy


Więcej typów i osi na wykresach

Załącznik z przykładami dla tego rozdziału znajduje się w tym miejscu.

W tej chwili skupimy się na dodatkowych funkcjach związanych z wykresami:


Dwa typy wykresów na jednym wykresie

W pliku wyjściowym z rozdziału o wstawianiu wykresów mamy wykres - wykorzystamy znajdujący się tam wykres. Przypomnijmy, że wygląda on następująco:Teraz wykonamy kolejno następujące czynności:

Łapiąc i przeciągając serie danych (można to zrobić myszką, chwytając za niebieski róg i przeciągnąć), aby doprowadzić do pozostawienia jedynie liczby mężczyzn i kobiet (bez sumy):
Następnie należy użyć polecenia Przełącz wiersz/kolumnę z karty Projektowanie wstążki:Sformatować oś X - aby nazwy województw się pojawiały w całości:A na koniec, możemy zaznaczyć myszką jedną wybraną serię danych (np. mężczyźni) i kliknąć dla niej "Zmień typ wykresu seryjnego" i wybrać liniowy:Aby w końcu uzyskać pożądany efekt:Pamiętać jednak trzeba, że nie zawsze jest możliwe połączenie dwóch typów wykresów na jednym. Zasadniczo wykresy kolumnowe i liniowe są najczęściej stosowanym połączeniem - ale da się też połączyć kolumnowy z punktowym. Najlepiej będzie, jeśli czytelnik samodzielnie poeksperymentuje.

Dodanie/zmiana osi pomocniczej

Czasami zachodzi potrzeba aby na jednym wykresie zaprezentować dane bardzo niejednorodne. Przykładem może być liczba kobiet w danym regionie i ich udział procentowy. W tym celu zmienimy trochę dane, ale wykorzystamy poprzednio przygotowany wykres (kolumnowo-liniowy). Zauważmy co się stało z drugą serią w sytuacji, kiedy zmieniliśmy są na udział procentowy - jest zupełnie niewidoczna na wykresie, gdyż jej wartość nie przekracza 1, a liczba kobiet liczona jest w wielokrotnie większej skali:Aby poradzić sobie z tym problemem, musimy dokonać edycji widocznej serii:Zmieniając przypisanie serii do osi - zaznaczmy, jak powyżej "Oś pomocnicza" - spowodujemy, że na wykresie pojawi się dodatkowa oś wartości, która będzie służyć do odczytu tej serii.i sprawi, że taki wykres jest o wiele czytelniejszy.