Start > Kursy on-line > Excel - kurs podstawowy

Excel - kurs podstawowy


Co to jest funkcja, jak się ma do formuł?

W poprzednim bloku tematycznym omawialiśmy formuły. Starałem się pokazać, na czym one polegają, jak można je wprowadzać i czym różnią się od zwykłego tekstu zawartego w komórce.

W tym rozdziale rozpoczniemy duży blok omawiający jedną z kluczowych, jeśli nie najważniejszą funkcjonalność programu MS Excel, a mianowicie funkcje.

Mówiąc bardzo ogólnie: funkcje są wbudowanymi w program i udostępnionymi użytkownikowi wyrażeniami, które mają za zadanie coś wyliczać. Co do zasady, funkcje zawierają argumenty (podawane w nawiasie i oddzielane średnikami), z których przeliczenia, lub przy których wykorzystaniu potrafią obliczyć wynik. Występują też funkcje bez argumentów - ale one są w zdecydowanej mniejszości.

Każda komórka może zawierać formułę, której częścią (lub całością) jest określona funkcja. Tak jak w przypadku samych formuł, wynik obliczenia funkcji jest wyświetlany w komórce, natomiast samo wyrażenie w pasku formuły. Dodatkowo należy wspomnieć, iż funkcje można w sobie zagnieżdżać - czyli jako argument, wpisać kolejną funkcję, która dany argument wyliczy.

W dalszych częściach tego bloku tematycznego, poza metodami używania/wprowadzania funkcji omówimy dokładniej najważniejsze funkcje oferowane przez MS Excel, podamy też przykłady ich wykorzystania.

W kursie dotyczącym VBA, możecie natomiast znaleźć rozdział omawiający funkcje użytkownika.