Start > Kursy on-line > Excel - kurs podstawowy

Excel - kurs podstawowy


Wykresy przebiegu w czasie

Załącznik z przykładami dla tego rozdziału znajduje się w tym miejscu.

W tej chwili skupimy się na dodatkowych funkcjach związanych z wykresami:

Wykresy przebiegu danych w czasie

W arkuszu załącznika mamy umieszczony arkusz nazwany "przebieg".

Zawiera on przykład zupełnie nowej funkcjonalności, dodanej do programu MS Excel w wersji 2010 - umożliwiającej zamieszczanie prostych wykresów w pojedynczych komórkach arkusza. Spójrzmy na przykład:
Poprzez wybranie polecenia z grupy wstążki Wykresy przebiegu w czasie spowodujemy wyświetlenie okna dialogowego pytającego o zakres danych oraz komórkę, w której ma być umieszczony wykres:Należy pamiętać, aby podany zakres danych zawierał pojedynczy wiersz/kolumnę i wartości liczbowe, po czym otrzymamy następujący efekt, wraz z pojawieniem się nowej karty na wstążce:Dzięki różnorodnym poleceniom umieszczonym na wspomnianej, nowej karcie, użytkownik może dokonywać dosyć znaczących operacji formatowania danego wykresu. Co ciekawe, komórki z wykresami można kopiować i wówczas wraz z kopiowaniem zmienia się referencja do danych, na bazie których one powstają. Czyli można zdefiniować pojedynczy wykres dla określonego wiersza danych, a następnie kopiując go "w dół" uzyskamy kolejne dla następnych wierszy z danymi.