Start > Kursy on-line > Excel - kurs podstawowy

Excel - kurs podstawowy


Typy wykresów

Załącznik z przykładami dla tego rozdziału znajduje się w tym miejscu.

Opierając się na poprzednich danych przygotowano dodatkowe wykresy - po jednym każdego rodzaju:


Kolumnowy i słupkowy

Wykresy prezentujące dane w formie słupków (pionowych - kolumnowy, poziomych - słupkowy). Mają identyczne zastosowania - różniąc się tylko wyglądem.Są to bardzo często używane typy wykresów - głównie do porównywania jednorodnych informacji. Dodatkową opcją jest wykres skumulowany - który na pojedynczym słupku/kolumnie potrafi pokazać więcej niż jedną serię danych.

Kołowy i pierścieniowy

Wykresy, które w bardzo estetyczny sposób prezentują wszelkiego rodzaju udziały.W naszym przykładzie pokazaliśmy ludność Polski w podziale na poszczególne województwa. Być może ten akurat przykład nie jest najszczęśliwszy - jednak chodzi tylko o zaprezentowanie możliwości.

Liniowy

Zastosowanie jest bardzo podobne jak wykresów kolumnowych/słupkowych - jednorodne dane w odrębnych liniach:Punktowy

Bardzo ciekawy wykres, który potrafi zaprezentować dwa wymiary na jednym wykresie.Nasz przykład zawiera dane o liczbie mężczyzn i kobiet. Dane dotyczące kobiet są na osi Y, mężczyzn na X. Dodając linię trendu do danych kobiet, co można zrobić zaznaczając odpowiednią serię danych i wybierając polecenie, jak na obrazku poniżej.możemy bardzo ładnie zaprezentować fakt, iż mężczyzn mieszka w Polsce mniej.

Pozostałe rodzaje

W załączonym pliku pokazane zostały wszystkie pozostałe rodzaje wykresów. Nie będziemy ich szczegółowo omawiać i prezentować, gdyż są one o wiele rzadziej używane niż powyższe.
Trzeba jednak zaznaczyć, że wykresy: bąbelkowy i giełdowy mogą w dość czytelny sposób zaprezentować dane o trzech wymiarach na jednym wykresie. Przykład poniżej:
Wykres bąbelkowy pokazuje udział liczby kobiet w danym regionie (oś pionowa), ich liczbę (oś pozioma) i wielkością bąbelka sygnalizuje ogólną liczbę ludności w regionie, obrazując różnicę w poszczególnych województwach.
Wykres giełdowy natomiast potrafi pokazać wartości maksymalną, minimalną i jakąkolwiek trzecią. Kluczowe jest w tym przypadku, aby dane były przygotowane w określony powyżej sposób (najpierw max potem min, a na końcu trzecia seria) - inaczej Excel nie pozwoli go wstawić. Nadaje się dobrze do prezentowania notowań giełdowych (stąd nazwa) - ale i również do prezentacji np. zmian temperatur.