Start > Kursy on-line > Excel - kurs podstawowy

Excel - kurs podstawowy


Czego nauczysz się z tego kursu?

Materiał niniejszego kursu jest zorientowany na użytkowników, którzy o MS Excel nie wiedzą nic, lub wiedzą niewiele.

W kolejnych rozdziałach przedstawione zostaną zagadnienia dla pracy z arkuszem najważniejsze: począwszy od omówienia interfejsu użytkownika, ustawień i sposobu poruszania się po arkuszu, poprzez wykorzystanie funkcji, formatowanie i tworzenie wykresów, na opcjach filtrowania, sortowania skończywszy.

Kolejno omawiane tematy są ze sobą luźno związane (czasami odwołuję się do przeszłych lub przyszłych rozdziałów), tak więc można zarówno prześledzić je wszystkie po kolei, jak i przeczytać tylko te, których tematyka użytkownika zainteresuje. Oczywiście dla lepszych efektów - polecamy pierwszą wersję :))

Całość materiału jest oparta o Excel w najnowszej wersji 2010, natomiast praktycznie 99% tematów z powodzeniem można wykorzystać podczas pracy z wersją 2007, gdyż jeśli chodzi o interfejs zmianie uległ jedynie przycisk Office, który został zamieniony w element wstążki o nazwie "Plik" i który wyświetla widok "Backstage".