Start > Kursy on-line > Excel - kurs podstawowy

Excel - kurs podstawowy


Funkcje tekstowe

Załącznik z przykładami dla tego rozdziału znajduje się w tym miejscu.

PRAWY/LEWY/FRAGMENT.TEKSTU

Podane powyżej funkcje tekstowe służą wybieraniu fragmentów tekstów.
Funkcje PRAWY i LEWY zawierają po dwa argumenty:

  • tekst - tekst, lub odwołanie do komórki zawierającej tekst, z której ma być wybierany określony fragment
  • liczba_znaków - wartość liczbowa lub odwołanie do komórki z wartością liczbową, która oznacza ile znaków (z prawej lub lewej strony łańcucha) z podanego powyżej tekstu będzie wynikiem funkcjiFunkcja FRAGMENT.TEKSTU zawiera o jeden argument więcej, ich znaczenie wyjaśnione jest poniżej:

  • tekst - tekst, lub odwołanie do komórki zawierającej tekst, z której ma być wybierany określony fragment
  • liczba_początkowa - wartość liczbowa lub odwołanie do komórki z wartością liczbową, która oznacza od którego miejsca ma być zwracany tekst, z tego podanego w pierwszym argumencie
  • liczba_znaków - ponownie liczba lub odwołanie określające ile znaków w tekście z pierwszego argumentu będzie zwrócone, rozpoczynając od znaku podanego w argumencie nr 2Użycie powyższych funkcji zaprezentowane jest na poniższym obrazie (także załącznik zawiera te same przykłady):
W komórkach C4, C5 i C6 użyto kolejno funkcji PRAWY, LEWY i FRAGMENT.TEKSTU. Wszystkie odwołują się do tekstu w komórce B2 ("To jest jakiś tekst testowy, który służy tylko przykładowi .") i używają liczby 10 jako argumentów liczbowych. Czyli jedna funkcja zwróciła 10 znaków od prawej ("ładowi ."), druga 10 od lewej ("To jest ja"), trzecia 10 znaków, rozpoczynając od 10-go ("akiś tekst").

Dodatkowo, poniżej zaprezentowano użycie tych funkcji do konwersji daty (wspomniano o tym w poprzednim rozdziale). Data w formacie 01.10.2010 - domyślnie jest przez MS Excel traktowana jako tekst i nie jest możliwe dokonywanie wg niej jakichkolwiek obliczeń. Można jednak dokonać dość łatwo konwersji tego łańcucha znaków na taki, który będzie prawdziwą datą MS Excel - użyć trzeba jednak połączenia (zagnieżdżenia) funkcji DATA i funkcji tekstowych omówionych powyżej.Funkcja zwracająca liczbę znaków, z których składa się określony tekst. Funkcja ma tylko jeden argument i jest nim tekst lub odwołanie do komórki zawierającej łańcuch znaków. Używając jej dla powyżej przytoczonego przykładu, możemy dowiedzieć się, iż tekst z komórki B2 ma 62 znaki długości (formuła użyta w C12).

USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY

Funkcja posiadająca jedynie jeden argument (tekst, lub odwołanie do niego). Powoduje, że w wyniku uzyskujemy tekst, pozbawiony wszelkich spacji, które nie służą oddzielaniu słów (co do zasady jest to usuwanie powtarzających się spacji). W naszym przykładzie specjalnie utworzony został tekst zawierający 3 spacje przed kropką kończącą zdanie. Użycie funkcji zaprezentowane zostało w komórce C14 - widać, że po zastosowaniu wyżej podanej funkcji, tekst stracił 2 spośród 3 kończących zdanie spacji.

ZŁĄCZ.TEKSTY

Funkcja, która w graficzny sposób potrafi złączyć teksty lub odwołania (lub jedno i drugie). Nie ma określonej liczby argumentów - zależy ona od liczby łańcuchów znaków jakie chce połączyć użytkownik. Przykład zastosowania pokazany jest w komórce C16 załącznika.

Jak było wspomniane we wcześniejszej części tego kursu, identyczny efekt daje użycie po prostu znaku "&" pomiędzy tekstami lub odwołaniami, a jest jednocześnie o wiele prostsze i szybsze w użyciu (patrz komórka C17).