Start > Kursy on-line > Excel - kurs podstawowy

Excel - kurs podstawowy


Wstawianie, edycja i drukowanie komentarzy

Wstawianie komentarzy

Komentarze są funkcjonalnością, która pozwala przechowywać tekstowe informacje o danych zawartych w określonych komórkach arkusza. Pełnią rolę jakby nakładki na zawartość, która jest wyświetlana w komórkach.

Wstawianie komentarza odbywa się w banalny sposób. Kliknięcie prawym klawiszem myszy uruchamia menu kontekstowe dla określonej komórki:
To samo można uczynić używając omawianego wcześniej przycisku klawiatury (imitującego prawy klawisz myszy) a następnie klawisza m.
Po użyciu powyższego polecenia, na ekranie pojawi się okienko trybie edycji:
Możemy do niego wpisać jakikolwiek tekst. Możliwa jest też (metodą przeciągnij i upuść) zmiana jego wymiarów. Jeśli w trybie edycji (np. po zaznaczeniu wybranego fragmentu, wpisanego wcześniej tekstu) klikniemy ponownie prawym klawiszem myszy - zyskamy dostęp do edycji czcionki użytej w tym fragmencie:Po zakończeniu edycji komentarza, jeśli klikniemy w jakąkolwiek inną komórkę, wyświetlane okno zniknie, jednak w prawym, górnym rogu komórki pozostanie wyświetlony czerwony trójkącik, który sygnalizuje, że w tej właśnie komórce się on znajduje. Wystarczy teraz tylko przesunąć kursor myszy nad daną komórkę, aby spowodować jego wyświetlenie.Edycja/usuwanie/podgląd

Jeśli będziemy chcieli zmienić zawartość komentarza, sformatować go lub usunąć, na komórce należy ponownie kliknąć prawym klawiszem myszy. Zobaczymy, że w menu kontekstowym pojawiły się nowe pozycje umożliwiające dokonanie powyższych czynności:Ostatnia z nich Pokaż/Ukryj komentarze pozwoli na jednoczesne wyświetlenie komentarzy na stałe (lub potem ich ponowne ukrycie). Dzięki niej, nie musimy przesuwać myszki kolejno na wszystkie komórki przechowujące komentarze, aby je zobaczyć.

Drukowanie komentarzy

Domyślnie, komentarze nie są widoczne na wydruku - pełniąc jedynie przechowywaniu informacji tekstowych, które są uzupełnieniem zawartości wyświetlanej komórki.

Jednak w przypadku, gdyby zaszła potrzeba wydrukowania także ich, można taką opcję ustawić w Ustawieniach strony na karcie Arkusz, jak to przedstawiono poniżej.